Projekt graficzny raportu (031)

 

E

Raporty dla udziałowców, inwestorów (na zewnątrz firmy)

E

Rapoty wewnętrzne, do komunikacji z pracownikami lub między działami w firmie,

E

Do druku lub w wersji elektronicznej (pdf)

E

Czysty, profesjonalny styl B2B

Kontakt: piotr@porczynski.pl, 501 656 745