Projekty materiałów do komunikacji w firmie (034)

 

E

Biuletyny informacyjne i gazetki firmowe,

E

Cel – komunikacja między pracownikami i działami,

E

Do druku lub w wersji elektronicznej (pdf),

E

4. Opracowanie graficzne schematów, grafów, wykresów,

E

Elementy infograficzne do intranetu

Kontakt: piotr@porczynski.pl, 501 656 745