Projekty materiałów do szkoleń w firmie (032)

E

Podręczniki i skrypty do szkoleń pracowników: informacja & motywacja,

E

Do druku lub w wersji elektronicznej (pdf)

E

Materialy dla wykładowcy w wersji Power Point,

E

Opracowanie graficzne schematów, grafów, wykresów

Kontakt: piotr@porczynski.pl, 501 656 745